Hypostaattisen unionin paradoksi

Kristinuskon ytimessä on inkarnaation salaisuus. Jumala tulee ihmiseksi. Jeesus Kristus on tosi Jumala ja tosi ihminen. Hypostaattisella unionilla viitataan siihen salaisuuteen ja ihmeeseen, kuinka Jeesuksella on yksi persoona, mutta kaksi luontoa.

Tämä käsitys on joutunut kirkon historiassa monenlaisten harhojen kohteeksi. Varhaisina vuosina kirkkoa uhkasi gnostilaisuus, joka oli synkretistinen uskomusjärjestelmä kristinuskon ja kreikkalaisen filosofian pohjalta. Se oli enemmän kiinnostunut salaisesta tiedosta, kuin Jeesuksen pelastusteosta. Kreikkalaisen filosofian pohjalta oli erityisen vaikeaa hyväksyä sitä, että Jumala tuli ihmiseksi, koska maallisen ja materiaalisen katsottiin olevaan alempiarvoista ja epäpyhää. Siksi Jumalakaan ei voisi tulla todella ihmiseksi. Kirkkoa uhkasivatkin monenlaiset doketistiset harhat, joilla tätä käsitystä kuvataan.

Apostoli Johanneksen opetuslapsena Ignatius Antiokialainen oli hyvin perillä tästä ja hänestä tuli keskeinen varhaisvuosien hahmo puolustaessa oikeaa opetusta. Hän kirjoitti Efeson seurakunnalle, kuinka Kristus on ainut lääkärimme ja kuvaa sekä hänen ihmisyyttään, että jumaluuttaan. ”Yksi on lääkäri, lihallinen ja hengellinen, syntynyt ja syntymätön, lihaan tullut Jumala, kuolemaan tullut todellinen elämä, sekä Mariasta että Jumalasta syntynyt, ensin kärsimyksen alainen, sitten sen ulkopuolella, Jeesus Kristus, meidän Herramme.”

Harhaoppinen säe [13/8]
Tiellä tietoon salaiseen metafyysiseen pisteeseen
vanavedessä platonismin gnostikot suunnisti 
pelkkää doketismia tiedollista pelastusta
hyperfyysinen harhaoppi inkarnaation kadotti

Harhaoppinen säe 4/4

Gnostilaisuudessa, täytyy päästä lihasta
hengestä täyttyä ja salaisesta tiedosta 
katoaa kärsimys ja kadotus
kiistetään tuomio ja lankeemus 
vain ajatusta maallista ideaa platonistista
aina vain samaa kreikkalaista dualismia

Valoa ja totuutta, Tietoa ja viisautta
Muttei ristin uhria tai kärsivää Kristusta 
Kun ilmoitus kiistetään, jää vain äänet sisällä
kuka pelastaa ideoihin langenneet

Ignatiuksen apostolinen saarna 4/4
Yksi on lääkäri, Kristuksemme, lihallinen ja hengellinen,
Yksi on lääkäri, Vapahtajamme, syntynyt ja syntymätön,
lihaan tullut Jumala, kuolemaan tullut edestämme,
Mariasta ja Jumalasta syntynyt
ensin kärsimyksen alainen sitten sen ulkopuolella
Jeesus Kristus meidän Herramme!

Doksologia
Kristus tulee lihaan, kuollessaan voittaa maailman
Kristus tulee lihaan, ylösnoustessaan voittaa maailman
Palatessaan, tuomitsee maailman

Harhaoppinen säe 4/4
Älyä ja tunnetta kiehtova spiritualistinen maailma ylpeää ihmistä, imartelee
Raamattu hylätään, syntisen toivo kielletään, katse Kristuksesta, ihmiseen
toiset ajautuu asketismiin toiset lain hylkäävät, ei toivoa tuomiopäivänä

Doksologia
Ignatiuksen apostolinen saarna